XtGem Forum catalog
Mobile wap creator


Bạn đang ghé thăm wapsite Thegioiphang.wap.sh. Chúc bạn vui vẻ! Chat với Admin qua Zopim: click bong bóng góc màn hình nha!

BÂY GIỜ LÀ

Chúng ta đã trải qua giao thừa Tết NHÂM THÌN

Còn
là tới giao thừa Tết QUÝ TỊ
================================

ĐAM MÊ LÀ DÁM MẠO HIỂM, DÁM CHẤP NHẬN HI SINH


----------------------
SEARCH IN WalkAlone9xtb.wap.sh

----------------------
walkalone9xtb.wap.sh
Cách tăng tốc độ GPRS/EDGE của viettel lên đáng kể
chỉ cần đổi điểm truy cập từ v-internet thành e-connection là lướt lườn lượn như bay.
menu/cài đặt/cài đặt cấu hình/cài đặt cấu hình riêng/ CHọn/ thêm / WEB /
Tên tài khoản , Tên người Dùng , mật khẩu : Bỏ Trống
Chọn Diểm Truy Cập Ưu Tiên: KHÔNG
(xuất hiện dòng mới)
Các CÀi đặt điểm truy cập:
Cổng phụ: CÓ (đã bật)
Địa chỉ proxy : 194.67.106.186
Cổng Phụ: 7210
CÀI ĐẶT SÓNG MANG:
ĐIỂM TRUY CẬP DỮ LIỆU GÓI: E-connection
Tất cả dòng dưới ( loại mạng, tên người dùng, mật khẩu......) giữ nguyên
Trở về/Trở về/web riêng/ Tùy chọn/KHỞI ĐỘNG/Trở về/ CÀI ĐẶT CẤU HÌNH MẶC ĐỊNH:cấu hình riêng
OK giờ hãy thử xem tốc độ truy cập GPRS/EDGE/3G của bạn sẽ được cải thiện tới kinh ngạc!
MỘT SỐ CẤU HÌNH BỔ SUNG:
ip: 212.93.96.65 ; apn: internet; port: 7051 [nhanh]
apn: wap; ip: 213.226.131.133; port: 9201, 7051
tên cấu hình: Walkalone9xtb; điểm truy cập:e-connection (hoặc cm-wap ); loại mạng: dữ liệu gói [not Gsm] ; bảo mật: bình thừơng (nomal); điạ chỉ IP: [mấu chốt vấn đề là ip, apn và port] 194.067.106.186; port: 7210, 7051
ip: 212.093.096.065; port: 8080, 9210, 7210, 443... [ip này trâu lắm!]
ip: 212.093.096.065 port: 8080, 9210, 7210, 443...
apn[điểm truy cập]: XL-INTERNET; Ip[proxy]: 202.152.240.050; port[cổng]: 8080
APN: XL-INTERNET; PROXY: 127.0.0.1; PORT: 4001
APN: XL-INTERNET; ip: 195.189.142.132; port: 8080