XtGem Forum catalog


Mẫu tin nhắn đặc biệt Chúc Mừng Ngày Noel !

Mẫu Số 1
,☆, Noel
,* ¤ *, Đến
*,/'¤'\,* Rồi !
*°./•♥•\.°* .☺.
`´`´`∩´`´`´..........
°°°°°°..........
。 _::_______★。
☆/________ /\ 。
...|画_画|_'|☆
。 ★ 。 ☺-☺

♫ღღღ___†_†_†_*_
Chúc Giáng Sinh
an lành, ấm áp,
hạnh phúc,...
_*_†_†_†___ღღღ♫

Mẫu Số 2
╲、*╲、*、
*、╲*、*╲
、╲*、*╲、
..._I.I_............,☆,.....
...(•.•)........,★,,★,..
..<( : )>...,☆*;*☆,.
..(_._)........`´`´∩`´`´..
Noel Đến...¨¨¨¨.......
♀ღღღֽ °Chúc....
°một °mùa °Giáng
°sinh °vui °vẻ °và
°ấm °áp ֽღღღ♀

Mẫu Số 3
、Merry、、\\
☆、\*、☆、
*\、Christmas
。*\\\*\
\★\、\°\
...........,☆,................
........,* ¤ *,......_I''I_
.....*,/'¤'\,*.....('-' )
.*°../•♥•\ .°*(!:_!).
..`´`´`´∩`´`´`´...(___)
......°'°'°'°'°................
Giáng Sinh* an
lành, 。ấm áp,
。hạnh phúc,。
yêu thương...!。

Mẫu Số 4
。、★、•、、、
、Merry 、 ☆
•☆\•\☆\、*
、•\Christmas
\、*•\☆\、
。 _::_______ ★。
☆/_________/\ 。
........|画_画|_'|☆。
↑↑_↑↑_↑↑_↑↑_↑↑
Giáng Sinh* an
lành, 。ấm áp,
。hạnh phúc,。
yêu thương...!。
★ *I ♥ U* ★
Mẫu Số 5
..........,☆,..........
.....★/..\★.....
...*/*\*...
.*/ •♥• ,\ *
.`´`´`´[]`´`´`´..
.......ˆˆˆˆˆˆ........
♥ ♫♫♫♫♫ ♥..☆..
..Merry Christmas
..☆..♥ ♫♫♫♫♫ ♥..
Giáng sinh ấm áp,
hạnh phúc, an
lành,... ☺

Mẫu Số 6
.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. £ø / / Ve .*
" - .\ , \. - "
.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. £ø / / Ve .*
" - .\ , \. - "
.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. £ø / / Ve .*
" - .\,\. - "
.:!iii!:.,.:!iii!:.
*. £øVe .*
"-*.:!|!:.*-"
,_____::_, ,*"*..*"*,
/\_______\ "+ ._. +"
|_|_[]_____| .-|-|-|-|-|-. ,+'+._.+'+,+'+._.+'+,
', Chúc Giang Sinh,Ấm Áp,Vui Vẻ. Em Nha ANH MAI MAI¤YEU EM ,' "+._.+""""""+._.+"

.
Mẫu Số 7
.
Mẫu Số 8
.
Mẫu Số 9
.
Mẫu Số 10
.
Các bạn hãy copy những mẫu tin nhắn trên và gửi cho những người thân yêu nhất của mình trong những ngày đặc biệt nhé! Nếu như bạn nào không thể Copy được thì có thể bắn cho admin 3000đ / 1mẫu vào số 01677133317 rồi nhắn tin cho Admin biết bạn muốn lấy mẫu những mẫu nào trong loại tin nhắn chúc mừng phần nào nhé . Chú ý là các bạn nhớ phải bắn tiền trước thì mình mới gửi được. THANK!
[Trang chủ]
Bộ đếm